ta  e 

油壓傳感器 1 488 340

  

適用品牌

 • 斯堪尼亞

適用車型

汽車品牌車型發動機 排量功率類型年份參數
斯堪尼亞
斯堪尼亞 3系列卡車 1988/01-1996/12
3系列卡車 113 E/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 113 E/320DSC 11.21   110202356Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 113 E/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 113 E/320DSC 11.21   110202356Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 113 E/360DSC 11.23   110202656Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 113 E/360DSC 11.23   110202656Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 113 E/360DSC 11.23   110202656Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 113 E/380DSC 11.22   110202806Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 113 E/380DSC 11.22   110202806Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 113 E/380DSC 11.22   110202806Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 113 H/310DS 11.73   110202286Dump Truck 1988-1989
3系列卡車 113 H/310DS 11.73   110202286Dump Truck 1988-1989
3系列卡車 113 H/310DS 11.73   110202286Dump Truck 1988-1989
3系列卡車 113 H/310DS 11.73   110202286Dump Truck 1990-1991
3系列卡車 113 H/310DS 11.34   110202286Dump Truck 1990-1991
3系列卡車 113 H/310DS 11.73   110202286Dump Truck 1990-1991
3系列卡車 113 H/320DSC 11.16   110202396Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 113 H/320DSC 11.16   110202396Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 113 H/320DSC 11.16   110202396Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 113 H/320DSC 11.16   110202396Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 113 H/320DSC 11.16   110202396Dump Truck 1988-1989
3系列卡車 113 H/320DSC 11.16   110202396Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 113 H/320DSC 11.16   110202396Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Concrete Mixer 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Concrete Mixer 1990-1996
3系列卡車 113 H/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.13   110202676Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 113 H/360DSC 11.13   110202676Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 113 H/360DSC 11.13   110202676Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 113 H/360DSC 11.13   110202676Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 113 H/360DSC 11.13   110202676Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 113 H/360DSC 11.13   110202676Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 113 H/360DSC 11.13   110202676Dump Truck 1989-1989
3系列卡車 113 H/360DSC 11.13   110202676Dump Truck 1989-1989
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Concrete Mixer 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Concrete Mixer 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 113 H/360DSC 11.23   110202656Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 113 H/380DSC 11.22   110202806Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 113 H/380DSC 11.22   110202806Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 113 H/380DSC 11.22   110202806Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 113 H/380DSC 11.22   110202806Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 113 H/380DSC 11.22   110202806Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 113 H/380DSC 11.22   110202806Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 113 H/380DSC 11.22   110202806Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 113 H/380DSC 11.22   110202806Concrete Mixer 1991-1996
3系列卡車 113 M/320DSC 11.16   110202396Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 113 M/320DSC 11.16   110202396Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 113 M/320DSC 11.16   110202396Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 113 M/320DSC 11.16   110202396Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 113 M/320DSC 11.21   110202356Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 113 M/320DSC 11.21   110202356Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 113 M/320DSC 11.21   110202356Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 113 M/320DSC 11.21   110202356Concrete Mixer 1990-1996
3系列卡車 113 M/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 M/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 M/360DSC 11.13   110202676Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 113 M/360DSC 11.13   110202676Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 113 M/360DSC 11.13   110202676Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 113 M/360DSC 11.13   110202676Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 113 M/360DSC 11.23   110202656Concrete Mixer 1990-1996
3系列卡車 113 M/360DSC 11.23   110202656Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 113 M/360DSC 11.23   110202656Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 M/360DSC 11.23   110202656Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 113 M/360DSC 11.23   110202656Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 113 M/380DSC 11.22   110202806Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 113 M/380DSC 11.22   110202806Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 113 M/380DSC 11.22   110202806Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 113 M/380DSC 11.22   110202806Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 113 M/400DTC 11.01   110202956Platform / Chassis 1992-1996
3系列卡車 113 M/400DTC 11.01   110202956Truck Tractor 1992-1996
3系列卡車 113 M/400DTC 11.01   110202956Platform / Chassis 1993-1996
3系列卡車 143 E/400 14190297Platform / Chassis 1988-1994
3系列卡車 143 E/420DSC 14.08   141903098Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 143 E/420DSC 14.08   141903098Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 143 E/420DSC 14.08   141903098Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 143 E/420DSC 14.08   141903098Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 143 E/450DSC 14.03   141903318Dump Truck 1988-1996
3系列卡車 143 E/450DSC 14.03   141903318Dump Truck 1988-1996
3系列卡車 143 E/450DSC 14.03   141903318Platform / Chassis 1988-1996
3系列卡車 143 E/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1988-1996
3系列卡車 143 E/500DSC 14.09   141903688Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 143 E/500DSC 14.09   141903688Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 143 E/500DSC 14.09   141903688Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 143 E/500DSC 14.09   141903688Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 143 H/400DSC 14.06   141902978Platform / Chassis 1988-1996
3系列卡車 143 H/400DSC 14.06   141902978Platform / Chassis 1988-1996
3系列卡車 143 H/400DSC 14.06   141902978Truck Tractor 1988-1996
3系列卡車 143 H/400DSC 14.06   141902978Truck Tractor 1988-1996
3系列卡車 143 H/400DSC 14.06   141902978Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 143 H/400DSC 14.06   141902978Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 143 H/400DSC 14.06   141902978Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 H/400DSC 14.06   141902978Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 H/400DSC 14.06   141902978Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 H/400DSC 14.06   141902978Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 143 H/400DSC 14.06   141902978Platform / Chassis 1990-1991
3系列卡車 143 H/400DSC 14.06   141902978Truck Tractor 1990-1991
3系列卡車 143 H/420DSC 14.08   141903098Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 143 H/420DSC 14.08   141903098Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 143 H/420DSC 14.08   141903098Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 143 H/420DSC 14.08   141903098Dump Truck 1991-1993
3系列卡車 143 H/420DSC 14.08   141903098Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 143 H/420DSC 14.08   141903098Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 143 H/420DSC 14.08   141903098Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 143 H/450DSC 14.03   141903318Platform / Chassis 1988-1996
3系列卡車 143 H/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 143 H/450DSC 14.03   141903318Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 H/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 143 H/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 143 H/450DSC 14.03   141903318Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 H/450DSC 14.03   141903318Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 H/450DSC 14.03   141903318Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 143 H/450DSC 14.03   141903318Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 143 H/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 143 H/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 143 H/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 143 H/470DSC 14.04   141903468Platform / Chassis 1988-1996
3系列卡車 143 H/470DSC 14.04   141903468Truck Tractor 1988-1996
3系列卡車 143 H/470DSC 14.04   141903468Truck Tractor 1988-1996
3系列卡車 143 H/470DSC 14.04   141903468Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 143 H/470DSC 14.04   141903468Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 H/470DSC 14.04   141903468Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 H/470DSC 14.04   141903468Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 143 H/470DSC 14.04   141903468Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 H/470DSC 14.04   141903468Platform / Chassis 1990-1991
3系列卡車 143 H/470DSC 14.04   141903468Platform / Chassis 1990-1991
3系列卡車 143 H/500DSC 14.09   141903688Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 143 H/500DSC 14.09   141903688Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 143 H/500DSC 14.09   141903688Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 143 H/500DSC 14.09   141903688Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 143 H/500DSC 14.09   141903688Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 143 H/500DSC 14.09   141903688Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 143 M/420DSC 14.08   141903098Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 143 M/420DSC 14.08   141903098Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 143 M/420DSC 14.08   141903098Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 143 M/420DSC 14.08   141903098Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 143 M/450DSC 14.03   141903318Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 M/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 143 M/450DSC 14.03   141903318Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 M/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 143 M/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 143 M/450DSC 14.03   141903318Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 143 M/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 143 M/450DSC 14.03   141903318Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 143 M/470DSC 14.04   141903468Platform / Chassis 1988-1996
3系列卡車 143 M/470DSC 14.04   141903468Truck Tractor 1988-1996
3系列卡車 143 M/470DSC 14.04   141903468Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 M/470DSC 14.04   141903468Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 143 M/470DSC 14.04   141903468Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 143 M/470DSC 14.04   141903468Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 143 M/470DSC 14.04   141903468Platform / Chassis 1990-1991
3系列卡車 143 M/470DSC 14.04   141903468Truck Tractor 1990-1991
3系列卡車 143 M/500DSC 14.09   141903688Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 143 M/500DSC 14.09   141903688Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 143 M/500DSC 14.09   141903688Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 143 M/500DSC 14.09   141903688Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 93 H/220DSC 9.10   84751626Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 93 H/250DS 9.05   84751856Dump Truck 1988-1989
3系列卡車 93 H/250DS 9.05   84751856Dump Truck 1989-1989
3系列卡車 93 H/250DSC 9.07   84751856Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 93 H/250DSC 9.07   84751856Concrete Mixer 1990-1996
3系列卡車 93 H/250DSC 9.07   84751856Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 93 H/250DSC 9.07   84751856Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 93 H/250DSC 9.07   84751856Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 93 H/280DSC 9.08   84752076Concrete Mixer 1991-1996
3系列卡車 93 H/280DSC 9.08   84752076Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 93 H/280DSC 9.08   84752076Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 93 H/280DSC 9.08   84752076Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 93 H/280DSC 9.08   84752076Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 93 M/210DS 9.08   84751556Platform / Chassis 1988-1991
3系列卡車 93 M/220DSC 9.10   84751626Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 93 M/220DSC 9.10   84751626Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 93 M/220DSC 9.10   84751626Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 93 M/230DS 9.06   84751676Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 93 M/230DS 9.06   84751676Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 93 M/230DS 9.06   84751676Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 93 M/230DS 9.06   84751676Platform / Chassis 1990-1991
3系列卡車 93 M/230DS 9.06   84751676Platform / Chassis 1990-1991
3系列卡車 93 M/230DS 9.06   84751676Truck Tractor 1990-1991
3系列卡車 93 M/250DS 9.05   84751856Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 93 M/250DS 9.05   84751856Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 93 M/250DS 9.05   84751856Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 93 M/250DSC 9.07   84751856Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 93 M/250DSC 9.07   84751856Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 93 M/250DSC 9.07   84751856Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 93 M/250DSC 9.07   84751856Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 93 M/250DSC 9.07   84751856Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 93 M/250DSC 9.07   84751856Concrete Mixer 1990-1996
3系列卡車 93 M/280DSC 9.02   84752076Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 93 M/280DSC 9.02   84752076Platform / Chassis 1988-1989
3系列卡車 93 M/280DSC 9.02   84752076Truck Tractor 1988-1989
3系列卡車 93 M/280DSC 9.08   84752076Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 93 M/280DSC 9.08   84752076Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 93 M/280DSC 9.08   84752076Concrete Mixer 1990-1996
3系列卡車 93 M/280DSC 9.08   84752076Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 93 M/280DSC 9.08   84752076Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 93 M/280DSC 9.08   84752076Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 T 113 E/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 T 113 E/320DSC 11.21   110202356Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 T 113 E/360DSC 11.23   110202666Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 T 113 E/360DSC 11.23   110202666Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 T 113 H/320DSC 11.21   110202356Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 T 113 H/320DSC 11.21   110202356Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 T 113 H/320DSC 11.21   110202356Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 T 113 H/320DSC 11.21   110202356Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 T 113 H/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 T 113 H/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 T 113 H/320DSC 11.21   110202356Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 T 113 H/360DSC 11.23   110202666Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 T 113 H/360DSC 11.23   110202666Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 T 113 H/360DSC 11.23   110202666Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 T 113 H/360DSC 11.23   110202666Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 T 143 E/420DSC 14.08   141903098Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 T 143 E/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1988-1996
3系列卡車 T 143 E/500DSC 14.09   141903688Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 T 143 H/420DSC 14.08   141903098Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 T 143 H/420DSC 14.08   141903098Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 T 143 H/420DSC 14.08   141903098Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 T 143 H/420DSC 14.08   141903098Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 T 143 H/450 14190331Platform / Chassis 1988-1996
3系列卡車 T 143 H/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 T 143 H/450DSC 14.03   141903318Truck Tractor 1990-1996
3系列卡車 T 143 H/500DSC 14.09   141903688Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 T 143 H/500DSC 14.09   141903688Truck Tractor 1991-1996
3系列卡車 T 93 H/250DSC 9.07   84751856Dump Truck 1990-1996
3系列卡車 T 93 H/250DSC 9.07   84751856Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 T 93 H/250DSC 9.07   84751856Platform / Chassis 1990-1996
3系列卡車 T 93 H/280DSC 9.08   84752076Platform / Chassis 1991-1996
3系列卡車 T 93 H/280DSC 9.08   84752076Dump Truck 1991-1996
3系列卡車 T 93 H/280DSC 9.08   84752076Platform / Chassis 1991-1996
斯堪尼亞 3系列巴士 1988/01-1997/12
3系列巴士 K 113DS 11.34   110202286Bus 1990-
3系列巴士 K 113 CLBDSC 11.22   110202806Bus 1990-1996
3系列巴士 K 113 CLBDSC 11.81   110203056Bus 1991-1997
3系列巴士 K 93 CLDSC 9.08   84752086Bus 1991-1996
3系列巴士 L 113 CLBDS 11.34   110202286Bus 1990-1996
斯堪尼亞 4系列卡車 1995/05-
4系列卡車 114 C/340DSC 11.79   110002506Dump Truck 1996-
4系列卡車 114 C/340DC 11.03   106002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 C/340DC 11.03   106002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 114 C/340DSC 11.79   11000250Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 C/340DSC 11.79   110002506Dump Truck 1996-
4系列卡車 114 C/340DSC 11.79   110002506Dump Truck 1996-
4系列卡車 114 C/340DC 11.03   106002506Concrete Mixer 1996-
4系列卡車 114 C/340DSC 11.79   11000250Dump Truck 1996-
4系列卡車 114 C/340DSC 11.79   110002506Dump Truck 1996-
4系列卡車 114 C/340DC 11.03   106002506Dump Truck 1996-
4系列卡車 114 C/340DC 11.03   106002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 C/340DSC 11.79   110002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 C/340DSC 11.79   11000250Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 C/340DSC 11.79   11000250Concrete Mixer 1996-
4系列卡車 114 C/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 C/340DSC 11.79   110002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 114 C/340DSC 11.79   110002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 114 C/340DC 11.01   106002506Concrete Mixer 1996-
4系列卡車 114 C/340DSC 11.79   110002506Dump Truck 1996-
4系列卡車 114 C/340DC 11.01   106002506Dump Truck 1998-
4系列卡車 114 C/340DC 11.01   106002506Dump Truck 1998-
4系列卡車 114 C/340DC 11.01   106002506Dump Truck 1998-
4系列卡車 114 C/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 C/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 C/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 C/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 C/340DC 11.01   106002506Dump Truck 1998-
4系列卡車 114 C/340DC 11.01   106002506Dump Truck 1998-
4系列卡車 114 C/360 11020265Platform / Chassis 1998-2005
4系列卡車 114 C/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.02   106002806Dump Truck 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.04   106002796Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.04   106002796Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.04   106002796Concrete Mixer 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.04   106002796Dump Truck 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.02   106002806Dump Truck 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.04   106002796Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.02   106002806Dump Truck 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.02   106002806Dump Truck 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.02   106002806Dump Truck 1998-
4系列卡車 114 C/380DC 11.02   106002796Concrete Mixer 1998-
4系列卡車 114 G/320 11020235Truck Tractor 1996-1999
4系列卡車 114 G/330 11020235Truck Tractor 1996-2005
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   11000250Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   110002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   110002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   110002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   110002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   110002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   110002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   110002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   110002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   11000250Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   11000250Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   11000250Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DSC 11.79   11000250Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 G/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 G/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 G/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/340DC 11.03   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 G/360 11020265Truck Tractor 1996-2005
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002796Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002796Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002796Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002796Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002796Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 G/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 L/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 L/340DSC 11.79   110002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 L/340DSC 11.79   110002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 L/340DSC 11.79   110002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 114 L/340DC 11.03   106002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 L/340DSC 11.79   110002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 114 L/340DSC 11.79   110002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 114 L/340DC 11.03   106002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 114 L/340DSC 11.79   11000250Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 L/340DSC 11.79   11000250Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 114 L/340DSC 11.79  DSC 11.07   11000250Truck Tractor 1996-
4系列卡車 114 L/340DC 11.03   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 L/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 L/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 L/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 L/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 L/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 L/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 L/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 L/380DC 11.02   106002796Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 L/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 L/380DC 11.04   106002796Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 114 L/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 114 L/380DC 11.04   106002796Truck Tractor 1998-
4系列卡車 124 /G420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 C/360DSC 12.02   117002656Concrete Mixer 1996-
4系列卡車 124 C/360DSC 12.02   117002656Concrete Mixer 1996-
4系列卡車 124 C/360DC 12.02   117002656Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 C/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 C/360DSC 12.02   117002656Dump Truck 1996-
4系列卡車 124 C/360DSC 12.02   117002656Dump Truck 1996-
4系列卡車 124 C/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 C/360DSC 12.02   117002656Dump Truck 1996-
4系列卡車 124 C/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 C/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 C/360DSC 12.02   117002656Dump Truck 1996-
4系列卡車 124 C/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 C/360DSC 12.02   117002656Dump Truck 1996-
4系列卡車 124 C/400DSC 12.01   117002946Dump Truck 1996-
4系列卡車 124 C/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 C/400DSC 12.01   117002946Dump Truck 1996-
4系列卡車 124 C/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 C/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 C/400DSC 12.01   117002946Dump Truck 1996-
4系列卡車 124 C/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 C/400DSC 12.01   117002946Dump Truck 1996-
4系列卡車 124 C/400DSC 12.01   117002946Dump Truck 1996-
4系列卡車 124 C/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 C/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 C/420DC 12.01   117003096Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 C/420DC 12.01   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 C/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 C/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 C/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 C/420DC 12.01   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 C/420DC 12.01   117003096Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 C/470DT 12.02   117163456Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 124 C/470DT 12.02   117163456Truck Tractor 2000-
4系列卡車 124 G/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 G/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 G/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 G/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 G/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 G/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 G/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 G/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 G/470DT 12.02   117163456Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 124 G/470 11700345Truck Tractor 2000-
4系列卡車 124 L/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 L/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 L/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 L/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 L/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 L/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 L/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 L/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 L/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 L/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 L/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 L/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 L/420DC 12.01   117003086Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 L/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 L/420DC 12.01   117003096Truck Tractor 1996-
4系列卡車 124 L/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 124 L/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 124 L/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1997-
4系列卡車 124 L/420DC 12.01   117163086Truck Tractor 1997-
4系列卡車 124 L/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 124 L/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1997-
4系列卡車 124 L/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 124 L/440DT 12.08   117163246Truck Tractor 2001-
4系列卡車 124 L/440DT 12.08   117163246Platform / Chassis 2001-
4系列卡車 124 L/440DT 12.08   117163246Truck Tractor 2001-
4系列卡車 124 L/440DT 12.08   117163246Platform / Chassis 2001-
4系列卡車 124 L/470DT 12.02   117163456Truck Tractor 2000-
4系列卡車 124 L/470DT 12.02   117163456Truck Tractor 2000-
4系列卡車 124 L/470DT 12.02   117163456Truck Tractor 2001-
4系列卡車 124 L/470DT 12.02   117163456Truck Tractor 2001-
4系列卡車 124 L/470DT 12.02   117163456Platform / Chassis 2001-
4系列卡車 124 L/470DT 12.02   117163456Platform / Chassis 2001-
4系列卡車 144 C/460DSC 14.15   142003388Dump Truck 1996-
4系列卡車 144 C/460DSC 14.15   142003388Dump Truck 1996-
4系列卡車 144 C/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 C/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 C/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1996-
4系列卡車 144 C/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1996-
4系列卡車 144 C/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 C/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 C/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1996-
4系列卡車 144 C/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1996-
4系列卡車 144 C/530DSC 14.13   142003908Dump Truck 1996-
4系列卡車 144 C/530DSC 14.13   142003908Dump Truck 1996-
4系列卡車 144 G/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 G/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 G/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 G/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 G/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1996-
4系列卡車 144 G/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 G/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1996-
4系列卡車 144 G/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1996-
4系列卡車 144 G/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 G/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 G/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 G/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 G/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1996-
4系列卡車 144 G/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 144 G/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1996-
4系列卡車 144 G/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1996-
4系列卡車 144 L/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1995-
4系列卡車 144 L/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1995-
4系列卡車 144 L/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 144 L/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 144 L/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 144 L/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 144 L/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1995-
4系列卡車 144 L/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 144 L/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 144 L/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 144 L/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1995-
4系列卡車 144 L/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1995-
4系列卡車 144 L/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1995-
4系列卡車 164 C/480DC 16.02   156003538Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 C/480DC 16.02   156003538Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 C/480DC 16.02   156003538Dump Truck 2000-
4系列卡車 164 C/480DC 16.02   156003538Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 C/480DC 16.02   156003538Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 C/480DC 16.02   156003538Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 C/480DC 16.02   156003538Dump Truck 2000-
4系列卡車 164 C/480DC 16.02   156003538Dump Truck 2000-
4系列卡車 164 C/480DC 16.02   156003538Dump Truck 2000-
4系列卡車 164 C/480DC 16.02   156003538Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 C/480DC 16.02   156003538Dump Truck 2000-
4系列卡車 164 C/580DC 16.01   156004268Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 C/580DC 16.01   156004268Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 C/580DC 16.01   156004268Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 C/580DC 16.01   156004268Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 G/480DC 16.02   156003538Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 G/480DC 16.02   156003538Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 G/480DC 16.02   156003538Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 G/480DC 16.02   156003538Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 G/480DC 16.02   156003538Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 G/580DC 16.01   156004268Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 G/580DC 16.01   156004268Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 G/580DC 16.01   156004268Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 G/580DC 16.01   156004268Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 G/580DC 16.01   156004268Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 G/580DC 16.01   156004268Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 L/480DC 16.02   156003538Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 L/480DC 16.02   156003538Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 L/480DC 16.02   156003538Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 L/480DC 16.02   156003538Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 L/480DC 16.02   156003538Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 L/480DC 16.02   156003538Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 L/480DC 16.02   156003538Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 L/480DC 16.02   156003538Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 L/580DC 16.01   156004268Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 L/580DC 16.01   156004268Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 L/580DC 16.01   156004268Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 L/580DC 16.01   156004268Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 L/580DC 16.01   156004268Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 L/580DC 16.01   156004268Truck Tractor 2000-
4系列卡車 164 L/580DC 16.01   156004268Platform / Chassis 2000-
4系列卡車 164 L/580DC 16.01   156004268Truck Tractor 2000-
4系列卡車 94 /G260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 C/260DSC 9.12   90001916Dump Truck 1996-
4系列卡車 94 C/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 C/260DSC 9.12   90001916Dump Truck 1996-
4系列卡車 94 C/260DSC 9.12   90001916Dump Truck 1996-
4系列卡車 94 C/260DSC 9.12   90001916Dump Truck 1996-
4系列卡車 94 C/260DSC 9.12   90001916Dump Truck 1996-
4系列卡車 94 C/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 C/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 C/310DSC 9.13   90002286Dump Truck 1996-
4系列卡車 94 C/310DSC 9.13   90002286Dump Truck 1996-
4系列卡車 94 C/310DSC 9.13   90002286Dump Truck 1996-
4系列卡車 94 C/310DSC 9.13   90002286Dump Truck 1996-
4系列卡車 94 C/310DSC 9.13   90002286Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 C/310DSC 9.13   90002286Dump Truck 1996-
4系列卡車 94 C/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/220DSC 9.11   90001626Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 D/220DSC 9.11   90001626Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 D/220DSC 9.11   90001626Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/220DSC 9.11   90001626Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/220DSC 9.11   90001626Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/230DC 9.01   90001696Platform / Chassis 1999-
4系列卡車 94 D/230DC 9.01   90001696Platform / Chassis 1999-
4系列卡車 94 D/230DC 9.04   90001696Truck Tractor 1999-
4系列卡車 94 D/230DC 9.04   90001696Platform / Chassis 1999-
4系列卡車 94 D/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/260DC 9.02   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/260DC 9.02   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/260DSC 9.12   90001916Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 D/260DSC 9.12   90001916Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 D/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/300DC 9.03   90002206Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/300DC 9.03   90002206Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/300DC 9.03   90002206Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 D/300DC 9.03   90002206Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/310DSC 9.13   90002286Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 D/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/310DSC 9.13   90002286Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 D/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 D/310DSC 9.15   90002286Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 94 G/220DSC 9.11   90001626Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 G/220DSC 9.11   90001626Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 G/220DSC 9.11   90001626Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 94 G/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 G/260DSC 9.12   90001916Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 G/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 G/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 94 G/270 8867198Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 G/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 G/310DSC 9.13   90002286Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 G/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 G/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 G/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 G/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 L/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 L/310DSC 9.13   90002286Truck Tractor 1996-
4系列卡車 94 L/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 L/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 L/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 94 L/310DSC 9.13   90002286Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 C/340DSC 11.79   11000250Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 C/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 C/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 C/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 C/340DSC 11.79   11000250Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 114 C/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 T 114 C/340DC 11.01   106002506Dump Truck 1998-
4系列卡車 T 114 C/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 C/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 T 114 C/340DSC 11.79   11000250Dump Truck 1998-
4系列卡車 T 114 C/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 T 114 C/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 C/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 C/380DC 11.02   106002806Dump Truck 1998-
4系列卡車 T 114 C/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 T 114 C/380DC 11.02   106002796Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 G/320 10600235Truck Tractor 1997-1999
4系列卡車 T 114 G/340DSC 11.79   110002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 114 G/340DSC 11.79   110002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 114 G/340DSC 11.79   11000250Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 G/340DSC 11.79   110002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 G/340DSC 11.79   110002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 G/340DSC 11.79   110002506Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 114 G/340DSC 11.79   110002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 G/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 G/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 G/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 T 114 G/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 T 114 G/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 G/340DC 11.01   106002506Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 T 114 G/380DC 11.02   106002796Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 G/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 G/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 G/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 T 114 G/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 T 114 G/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 G/380DC 11.02   106002806Platform / Chassis 1998-
4系列卡車 T 114 L/340DSC 11.79   11000250Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 L/340DC 11.01   106002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 L/340DSC 11.79   110002506Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 114 L/340DC 11.03   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 L/340DC 11.03   106002506Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 L/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 L/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 L/380DC 11.02   106002806Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 114 L/380DC 11.02   106002796Truck Tractor 1998-
4系列卡車 T 124 C/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 T 124 C/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1995-
4系列卡車 T 124 C/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1995-
4系列卡車 T 124 C/360DSC 12.02   117002656Dump Truck 1995-
4系列卡車 T 124 C/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 T 124 C/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 124 C/400DSC 12.01   117002946Dump Truck 1996-
4系列卡車 T 124 C/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 124 C/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 124 C/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 124 C/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 124 C/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 124 C/420DSC 12.05   117003096Dump Truck 1996-
4系列卡車 T 124 C/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 124 C/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 124 C/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 G/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 G/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 G/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 124 G/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 124 G/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 G/360DSC 12.02   117002656Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 124 G/360DSC 12.02   11700265Truck Tractor 1998-2005
4系列卡車 T 124 G/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 G/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 124 G/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 124 G/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 G/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 G/400DSC 12.01   117002946Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 124 G/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 124 G/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 124 G/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 G/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 G/420DSC 12.05   117003096Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 124 G/420DC 12.01   117003096Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 L/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1995-2016
4系列卡車 T 124 L/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1995-
4系列卡車 T 124 L/360DSC 12.02   117002656Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 L/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 124 L/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 124 L/400DSC 12.01   117002946Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 L/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 124 L/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 124 L/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 L/420DSC 12.05   117003096Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 124 L/470DT 12.02   117163456Truck Tractor 2000-
4系列卡車 T 124 L/470DT 12.02   117163456Truck Tractor 2001-
4系列卡車 T 144 C/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1995-
4系列卡車 T 144 C/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1995-
4系列卡車 T 144 C/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 T 144 C/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 T 144 C/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1995-
4系列卡車 T 144 C/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1995-
4系列卡車 T 144 C/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 T 144 C/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1995-
4系列卡車 T 144 G/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 144 G/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 144 G/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 144 G/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 144 G/460DSC 14.15   142003388Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 144 G/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 144 G/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 144 G/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 144 G/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 144 G/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 144 G/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 144 G/530DSC 14.13   142003908Platform / Chassis 1997-
4系列卡車 T 144 L/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1995-
4系列卡車 T 144 L/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1995-
4系列卡車 T 144 L/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 144 L/460DSC 14.15   142003388Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 144 L/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1995-
4系列卡車 T 144 L/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1995-
4系列卡車 T 144 L/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 144 L/530DSC 14.13   142003908Truck Tractor 1997-
4系列卡車 T 94 C/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 94 C/260DSC 9.12   90001916Dump Truck 1996-
4系列卡車 T 94 C/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 94 C/310DSC 9.13   90002286Dump Truck 1996-
4系列卡車 T 94 C/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 94 C/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 94 C/310DSC 9.13   90002286Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 94 G/220DSC 9.11   90001626Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 94 G/220DSC 9.11   90001626Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 94 G/220DSC 9.11   90001626Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 94 G/230DC 9.01   90001696Platform / Chassis 1999-
4系列卡車 T 94 G/230DC 9.01   90001696Platform / Chassis 1999-
4系列卡車 T 94 G/230DC 9.01   90001696Truck Tractor 1999-
4系列卡車 T 94 G/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 94 G/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 94 G/260DSC 9.12   90001916Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 94 G/260DSC 9.12   90001916Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 94 G/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 94 G/310DSC 9.13   90002286Truck Tractor 1996-
4系列卡車 T 94 G/310DSC 9.13   90002286Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 94 G/310DSC 9.13   90002216Platform / Chassis 1996-
4系列卡車 T 94 L/310DSC 9.13   90002286Truck Tractor 1996-

適用發動機

 • 斯堪尼亞 DC 11.01
 • 斯堪尼亞 DC 11.02
 • 斯堪尼亞 DC 11.03
 • 斯堪尼亞 DC 11.04
 • 斯堪尼亞 DC 12.01
 • 斯堪尼亞 DC 12.02
 • 斯堪尼亞 DC 16.01
 • 斯堪尼亞 DC 16.02
 • 斯堪尼亞 DC 9.01
 • 斯堪尼亞 DC 9.02
 • 斯堪尼亞 DC 9.03
 • 斯堪尼亞 DC 9.04
 • 斯堪尼亞 DS 11.34
 • 斯堪尼亞 DS 11.73
 • 斯堪尼亞 DS 9.05
 • 斯堪尼亞 DS 9.06
 • 斯堪尼亞 DS 9.08
 • 斯堪尼亞 DSC 11.07
 • 斯堪尼亞 DSC 11.13
 • 斯堪尼亞 DSC 11.16
 • 斯堪尼亞 DSC 11.21
 • 斯堪尼亞 DSC 11.22
 • 斯堪尼亞 DSC 11.23
 • 斯堪尼亞 DSC 11.79
 • 斯堪尼亞 DSC 11.81
 • 斯堪尼亞 DSC 12.01
 • 斯堪尼亞 DSC 12.02
 • 斯堪尼亞 DSC 12.05
 • 斯堪尼亞 DSC 14.03
 • 斯堪尼亞 DSC 14.04
 • 斯堪尼亞 DSC 14.06
 • 斯堪尼亞 DSC 14.08
 • 斯堪尼亞 DSC 14.09
 • 斯堪尼亞 DSC 14.13
 • 斯堪尼亞 DSC 14.15
 • 斯堪尼亞 DSC 9.02
 • 斯堪尼亞 DSC 9.07
 • 斯堪尼亞 DSC 9.08
 • 斯堪尼亞 DSC 9.10
 • 斯堪尼亞 DSC 9.11
 • 斯堪尼亞 DSC 9.12
 • 斯堪尼亞 DSC 9.13
 • 斯堪尼亞 DSC 9.15
 • 斯堪尼亞 DT 12.02
 • 斯堪尼亞 DT 12.08
 • 斯堪尼亞 DTC 11.01

參考號

廠商 號碼 號碼
DT 1.216** 1216**
FEBI BILSTEIN 4765* 4765*
OE 1 393 1** 13931**
OE 1 452 8** 14528**
廠商 號碼 號碼
OE 1 488 3** 14883**
OE 1 881 2** 18812**
STELLOX 88-000**-SX 88000**SX
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 04.42.0** 04420**
關閉
按品牌拼音首字母查找:

    尺寸/參數

    標注名稱尺寸范圍單位
        

    聯系客服

    客服電話:020-36390347
    重庆时时开奖历史 北京十一选五 南京化纤股票 极速11选5 江苏十一选五 棒球比分牌BSO fxcm环球金汇理财平台 天津十一选五 上证指数历史走势图 广东36选7 股票基金 山西快乐十分 炒股软件开发 四川快乐12 快速赛车 东方财富上证指数行情 北京赛车